Helpdesk - logowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Nazwa projektu:
Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy ZETO Koszalin Sp. z o.o. poprzez udoskonalenie świadczonych usług IT

Beneficjent:
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością